Skip to content
 

gEDA: Knižnice symbolov a ako na ne

Knižnica symbolov je neuralgickým bodom u každého návrhového systému. Bežný užívateľ očakáva, že mu program ponúkne kompletnú knižnicu symbolov, resp. súčiastok vyrábaných v nám známom vesmíre. Aké je však sklamanie, ak to tak nie je.

Povedzme si pravdu – udržiavať kompletnú knižnicu súčiastok je veľmi ťažké, a u open-source projektu, akým je gEDA Suite, je prakticky nemožné. Veľkým problémom je mnoho kuchárov – každý prispievateľ prináša svoj vlastný názor na štruktúru symbolov, konvencie pomenovávania súčiastok, aké atribúty majú súčiastky obsahovať. Keď k tomu prirátame dlhú históriu programu a rozdielne požiadavky netlistera dnešného a netlistera z pred desiatich rokov, nešťastie je na svete.

Našťastie existuje jednoduché riešenie – urobiť si vlastnú knižnicu. Nie, tým nechcem povedať, aby ste si kreslili každý symbol. Treba využiť existujúci knižnicu symbolov, avšak každý symbol ktorý chceme použiť skopírujeme do vlastnej knižnice, skontrolujeme a prípadne upravíme. Znie to dosť pracne – ale len spočiatku. Tých symbolov ktoré používame často nie je až tak veľa – základná knižnica nám vyrastie veľmi rýchlo.

Hlavné výhody vlastnej knižnice sú:

  • vieme, že symbol je navrhnutý podľa určitého štandardu a vieme, že sa neskôr bude chovať definovane
  • pri upgrade aplikácie sa zmeny v symboloch zachovajú
  • obsahuje súčiastky ktoré naozaj používame, nie sú tam tisíce symbolov, ktoré v živote nepoužijeme

Definovanie vlastnej knižnice

Vytvorenie knižnice je veľmi jednoduché. Vytvoríme adresárovú štruktúru pre našu knižnicu a do konfiguračného súboru gafrc vsunieme nasledujúce riadky (napríklad):

(component-library "/home/user/pcb/library/other" "Moje ostatne" )
(component-library "/home/user/pcb/library/transistors" "Moje tranzistory" )
(component-library "/home/user/pcb/library/capacitors" "Moje kondenzatory" )
(component-library "/home/user/pcb/library/resistors" "Moje odpory" )

Adresáre sú do knižnice pridávané vždy na začiatok.

Pokiaľ sa chceme zbaviť všetkých dodaných knižníc, na začiatok pridáme riadok:

(reset-component-library)

Súbor gafrc sa nachádza buď v adresári projektu (`pwd`/gafrc) alebo v podadresári .gEDA domovského adresára ($HOME/.gEDA/gafrc). Pokiaľ konfiguračný súbor neexistuje, musíme ho vytvoriť.

Pridávanie symbolov

Najjednoduchší spôsob je skopírovať existujúci symbol, skontrolovať ho a upraviť ho podľa nejakého štandardu. Odporúčam použiť pravidlá publikované v článku gEDA: Tvorba symbolov pre gEDA.

Problémom môže byť meno symbolu. Ak sa v knižnici nachádzajú dva symboly s rovnakým menom, v logu sa objaví varovanie. Našťastie platí jednoduché pravidlo: prvý nájdený symbol je ten platný. Takže stačí, ak naše knižnice sú definované pred tými štandardnými.

Samozrejme sú aj iné možnosti:

  • zvoliť nejakú konvenciu pomenovania, ktorá zabezpečí jednoznačné mená
  • vymazávať skopírované symboly zo štandardných knižníc – avšak oni sa tam po každej reinštalácii alebo upgrade vrátia
  • úplne odstaviť systémovú knižnicu – avšak tým si skomplikujeme možnosť pozerať si existujúce symboly pred kopírovaním

Ja osobne si z tých varovaní nič nerobím.

Poznámka nakoniec

Možno sa vytváranie vlastnej knižnice zdá ako nadpráca. Ale nie je to tak. Ak si vytvoríme knižnicu, ktorej môžeme dôverovať, investovaný čas sa vráti. To platí hlavne u súčiastok, kde konvencie v číslovaní vývodov v podstate neexistujú – napríklad tranzistory a diódy (pozrite si článok gEDA: Tranzistory a iná smeť)

Tento princíp platí nielen pre gEDA. S úplne rovnakým problémom som sa stretol u Kicadu a v trochu menšej miere u Eagle. Takže nedokonalosť knižníc nepoužívajte ako argument proti gEDA.

gEDA má jednu nespornú výhodu. Na rozdiel od menovaných produktov je údržba vlastnej knižnice extrémne jednoduchá. Vytvárať adresáre a kopírovať súbory zvládne každý.

 

Print Friendly, PDF & Email
8 414 zobrazení