Skip to content
Archive of posts filed under the gEDA Suite category.

gEDA: Hierarchický návrh

Málokedy sa nám náš návrh zmestí do jednej schémy. Jedným z riešení je hierarchický návrh, ktorý nám umožní rozdelenie schémy na viac nezávislých, logicky prepojených blokov.

gEDA: netlister – srdce gEDA Suite

Všetko čo sme doteraz robili – kreslili schémy, nastavovali atribúty – smerovalo k jednému cieľu – k použitiu netlisteru. Netlister je nástroj, ktorý dokáže s našou schémou urobiť niečo užitočné. Vytvoreniu DPS sa budeme venovať na inom mieste, tu si popíšeme princíp netlistera a jeho použitie k niektorým každodenným úlohám.

gEDA: Pomocné nástroje

gEDA Suite obsahuje niekoľko zaujímavých nástrojov, ktoré zjednodušujú časté a otravné úlohy. Patrí medzi ne očíslovanie referencií v symboloch, editovanie atribútov a poloautomatické vytváranie mnohopinových symbolov. Tomu najdôležitejšiemu nástroju – netlisteru – budeme venovať zvláštny článok.

gEDA: Sloty a viacnásobné komponenty

Sloty sa v gEDA využívajú na riešenie situácie, keď sa v jednom puzdre nachádza viac rovnakých komponentov. Veľmi typickým príkladom sú logické obvody rady 74, napríklad štvornásobný NAND 7400

gEDA: Tranzistory a iná smeť

Tranzistory, diódy, tyristory – drobné súčiastky, ale natoľko rôznorodé čo do počtu typov puzdier a poradia vývodov, že pri tvorbe knižníc symbolov a puzdier prinášajú závažné problémy. Pozrime sa, ako sa dajú tieto problémy vyriešiť v gEDA.

gEDA: Povyšovanie atribútov

Povyšovanie atribútov je dôležitý proces, ktorý sa aplikuje pri umiestňovaní symbolov do schémy. Skúsme sa naňho pozrieť bližšie. Je naozaj dôležité pochopiť, ako povyšovanie funguje – umožní nám to pochopiť, ako z atribútov vyťažiť maximum a takisto zmysel odporúčaní pri návrhu symbolov.

gEDA: Ako pospájať symboly

Aj keď by názov mohol naznačovať že bude pojednávať o kreslení schém, nebude to tak. Budeme sa venovať iba všetkým možným spôsobom, ako prepojiť súčiastky v schéme – počnúc kreslením čiar a končiac vhodným použitím atribútov.

gEDA: Knižnice symbolov a ako na ne

Knižnica symbolov je neuralgickým bodom u každého návrhového systému. Bežný užívateľ očakáva, že mu program ponúkne kompletnú knižnicu symbolov, resp. súčiastok vyrábaných v nám známom vesmíre. Aké je však sklamanie, ak to tak nie je.

gEDA: Tvorba symbolov pre gEDA

Stručný prehľad pravidiel, ako by mal vyzerať symbol navrhnutý pre gEDA.

gEDA: Stručný úvod k seriálu

gEDA Suite je súbor nástrojov pre automatizovaný návrh elektronických obvodov. gEDA Suite je free software (v obidvoch zmysloch) a open source software. gEDA Suite má za sebou pomerne dlhú históriu a v súčasnosti poskytuje nástroje na návrh schém, návrh DPS, export do viac ako 20 formátov vrátane simulátorov, VDHL a podobne.