Skip to content
Archive of posts filed under the Nástroje category.

OpenOCD – kurz prežitia

OpenOCD je softvér, ktorý slúži na ovládanie MCU vybaveného JTAG rozhraním prostredníctvom ladiaceho JTAG adaptéra. Jeho veľkou výhodou je univerzálnosť a flexibilita – podporuje široké spektrum adaptérov a cieľových MCU. Preto stojí za pozornosť.

Ako na obrázky

Občas potrebujeme nakresliť obrázok v obmedzenom farebnom rozlíšení – napríklad s 16-farebnou alebo 256-farebnou paletou. Formáty obrázkov sú k dispozícii, no horšie je to s editormi. Dobre vybavený editor, ktorý dokáže priamo editovať v obmedzenom farebnom rozlíšení sa nehľadá ľahko.

Kompilácia OpenOCD

Pred časom sme publikovali článok Stellaris LaunchPad a OpenOCD, v ktorom sme popísali aj postup kompilácie vlastnej verzie OpenOCD. Ako čas pokročil, mnohé veci sa zmenili. V tomto článku sa teda pozrieme na kompiláciu OpenOCD opäť.

Doxygen – stručný úvod

Tvorba dokumentácie patrí neoddiskutovateľne k najmenej obľúbeným činnostiam. Doxygen patrí k nástrojom, ktoré pomáhajú vytvoriť dokumentáciu k nášmu projektu a tým robia túto úlohu o niečo znesiteľnejšou.

gEDA: Hierarchický návrh

Málokedy sa nám náš návrh zmestí do jednej schémy. Jedným z riešení je hierarchický návrh, ktorý nám umožní rozdelenie schémy na viac nezávislých, logicky prepojených blokov.

gEDA: netlister – srdce gEDA Suite

Všetko čo sme doteraz robili – kreslili schémy, nastavovali atribúty – smerovalo k jednému cieľu – k použitiu netlisteru. Netlister je nástroj, ktorý dokáže s našou schémou urobiť niečo užitočné. Vytvoreniu DPS sa budeme venovať na inom mieste, tu si popíšeme princíp netlistera a jeho použitie k niektorým každodenným úlohám.

gEDA: Pomocné nástroje

gEDA Suite obsahuje niekoľko zaujímavých nástrojov, ktoré zjednodušujú časté a otravné úlohy. Patrí medzi ne očíslovanie referencií v symboloch, editovanie atribútov a poloautomatické vytváranie mnohopinových symbolov. Tomu najdôležitejšiemu nástroju – netlisteru – budeme venovať zvláštny článok.

gEDA: Sloty a viacnásobné komponenty

Sloty sa v gEDA využívajú na riešenie situácie, keď sa v jednom puzdre nachádza viac rovnakých komponentov. Veľmi typickým príkladom sú logické obvody rady 74, napríklad štvornásobný NAND 7400

gEDA: Tranzistory a iná smeť

Tranzistory, diódy, tyristory – drobné súčiastky, ale natoľko rôznorodé čo do počtu typov puzdier a poradia vývodov, že pri tvorbe knižníc symbolov a puzdier prinášajú závažné problémy. Pozrime sa, ako sa dajú tieto problémy vyriešiť v gEDA.

gEDA: Povyšovanie atribútov

Povyšovanie atribútov je dôležitý proces, ktorý sa aplikuje pri umiestňovaní symbolov do schémy. Skúsme sa naňho pozrieť bližšie. Je naozaj dôležité pochopiť, ako povyšovanie funguje – umožní nám to pochopiť, ako z atribútov vyťažiť maximum a takisto zmysel odporúčaní pri návrhu symbolov.