Skip to content
 

Výroba DPS fotocestou 2 – Obojstranné DPS

V tejto časti sa zameriame na výrobu obojstranných DPS v domácich podmienkach. Článok je pokračovaním článku Výroba DPS fotocestou 1 – Jednostranné DPS, budeme hovoriť iba o špecifikách a rozdieloch pri výrobe obojstranných DPS.

DPS o ktorých bude reč sú DPS bez prekovených dier – to sú DPS bežne vyrábané v domácich podmienkach. Prekovené diery, ktoré stoja za námahu, sú mimo možností domácej výroby. Zatiaľ.

Návrh DPS


Prechod tesne pri vývode
 

Orámovanie pre oklamanie autoroutera
 

Pri návrhu obojstranných neprekovených DPS je potrebné dávať pozor na dve veci. V prvom rade je treba dávať pozor, odkiaľ vychádzajú spoje zo spájkovacej plôšky pri vývodových súčiastkach. Spoje by mali vždy vychádzať na strane spojov. Pokiaľ by vychádzali na strane súčiastok, narazíme na problém so spájkovaním. Keďže otvor nie je prekovený, nie sú obidve strany vodivo spojené a aby sme zabezpečili vodivé spojenie musíme vývod prispájkovať na obidvoch stranách, Niekedy je to trochu obtiažne, pri integrovaných obvodoch je možné vývod prispájkovať len čiastočne (nie dookola) a takáto doska vyzerá značne amatérsky.

Pokiaľ je potrebné viesť spoj po strane súčiastok, je možné umiestniť prechod tesne pri vývode a prepojiť ho pomocou drôtovej prepojky. Výsledok vyzerá podstatne profesionálnejšie,

Ak používame autorouter musíme nájsť spôsob ako ho prinútiť začínať spoje na strane spojov. Spôsob závisí od možností návrhového systému. Jednou z možností je obkolesiť vývodovú súčiastku na strane súčiastok medenou čiarou. Pokiaľ nenájdeme žiaden spôsob, neostane nám nič iné ako spoje ručne upraviť.

Druhou vecou na ktorú treba dávať pozor je veľkosť spájkovacej plôšky pri vývodových súčiastkach. Väčšina knižničných prvkov má plôšku veľmi malú – pri prekovených doskách je to v poriadku, pretože plôšku spevňuje prekovenie. U neprekovenej dosky hrozí, že sa malá plôška pri vŕtaní odtrhne, prípadne sa pri spájkovaní odlepí. Takže je potrebné priemer plôšky zväčšiť.

Príprava predlohy


Fólie zafixované svorkami
 

Zlepené fólie
 

Detailný pohľad na vycentrované fólie
 

Predlohu vytlačíme a zhutníme tak ako bolo popísané v prvej časti seriálu. Obidve strany vytlačíme tak, aby boli otočené tonerom k DPS.

Pre obojstranné DPS je potrebné ponechať fóliu o niečo väčšiu – na dvoch protiľahlých stranách ponecháme 1.5 až 2 centimetre. Tento presah je potrebný pre ďalší krok – zlepenie fólií.

Fólie priložíme tonerom k sebe a proti svetlu ich vycentrujeme tak, aby presne lícovali. Fólie zafixujeme kancelárskymi svorkami, ako je ukázané na obrázku. Po zafixovaní a záverečnej kontrole fólie zlepíme.

Máme tri možnosti ako fólie zlepiť:

  • prečnievajúce časti fólie zastrihneme a cez hranu ich prelepíme kúskom samolepky
  • jednu fóliu ponecháme o niečo kratšiu a prilepíme ju kúskom samolepky naplocho k druhej fóĺii (tento spôsob je ukázaný na obrázku)
  • Medzi fólie (na okraji) kvapneme trochu lepidla a fólie zlepíme

Pri centrovaní sa dá dosiahnuť pomerne vysoká presnosť – prechod na treťom obrázku má priemer 1.1 milimetra – dosiahnutá presnosť je snáď 0.05 milimetra.

Výsledkom je kapsička, do ktorej môžeme zasunúť obojstrannú dosku s fotocitlivou vrstvou. Väčší presah fólie je porebný,aby sa doska dala voľne zasunúť.

Expozícia


DPS zasunutá medzi fólie
 

Prípravok na exponovanie
 

Obojstrannú dosku zasunieme medzi zlepené fólie. Treba dávať pozor, aby sa toner nepoškriabal. Toner po zhutnení je síce pomerne pevný, ale možnosť poškriabania ostrou hranou DPS existuje. Dosku umiestnime medzi fólie voľne, tak aby zlepené hrany fólií boli uprosted hrúbky DPS. Našťastie má fólia tendenciu samovoľne sa správne uložiť – preto je potrebná istá voľnosť.

V tejto chvíli prichádza ku slovu prípravok na exponovanie. DPS zasunutú medzi fólie položíme na jednu sklenenú dosku a prikryjeme ju druhou sklenenou doskou. Sklo kladieme zvisle, v žiadnom prípade ho neposúvame po fólii. Ak sklo položíme krivo, radšej ho zdvihnime a umiestnime nanovo. Na záver sklenené dosky spojíme kancelárskymi sponkami.

Teraz môžeme DPS exponovať. Exponujeme najprv jednu stranu a potom druhú stranu. Vďaka prípravku môžeme dosku otáčať bez rizika že sa fólie posunú a exponovaný motív nebude lícovať.

Vyvolanie, leptanie a finalizácia

Postup pri vyvolaní, leptaní a finalizácii DPS je zhodný s postupom popísaným v článku Výroba DPS fotocestou 1 – Jednostranné DPS

 

Print Friendly, PDF & Email
8 702 zobrazení