Skip to content
Archive of posts filed under the Nástroje category.

gEDA: Ako pospájať symboly

Aj keď by názov mohol naznačovať že bude pojednávať o kreslení schém, nebude to tak. Budeme sa venovať iba všetkým možným spôsobom, ako prepojiť súčiastky v schéme – počnúc kreslením čiar a končiac vhodným použitím atribútov.

gEDA: Knižnice symbolov a ako na ne

Knižnica symbolov je neuralgickým bodom u každého návrhového systému. Bežný užívateľ očakáva, že mu program ponúkne kompletnú knižnicu symbolov, resp. súčiastok vyrábaných v nám známom vesmíre. Aké je však sklamanie, ak to tak nie je.

gEDA: Tvorba symbolov pre gEDA

Stručný prehľad pravidiel, ako by mal vyzerať symbol navrhnutý pre gEDA.

gEDA: Stručný úvod k seriálu

gEDA Suite je súbor nástrojov pre automatizovaný návrh elektronických obvodov. gEDA Suite je free software (v obidvoch zmysloch) a open source software. gEDA Suite má za sebou pomerne dlhú históriu a v súčasnosti poskytuje nástroje na návrh schém, návrh DPS, export do viac ako 20 formátov vrátane simulátorov, VDHL a podobne.

GNU assembler pre MSP430

Stručný úvod do programovania v GNU assembleri pre MSP430. A nielen o tom. Takisto tu nájdete stručné pojednanie o práci kompilátora a linkera, prípadne ako pracovať s rôznymi časťami pamäte.

MAKE tajomstva zbavený

V tomto článku sa pokúsim objasniť základy make – nástroja pre prácu s väčšími (a nielen väčšími projektmi). K napísaniu tohoto krátkeho úvodu ma inšpirovali občasné zúfalé volania o pomoc v rôznych konferenciách. Mojim cieľom nie je ukázať ako vytvoriť „My First Makefile“, skôr ide o to ukázať najčastejšie používané konštrukcie a napomôcť pochopeniu existujúcich […]