Skip to content
 

Prechod na nový redakčný systém

Dnešným dňom náš server beží na novom redakčnom systéme. Bolo to ťažké rozhodovanie, ale zmena bola nutná. A nakoniec sa podarilo.

Doterajší redakčný systém – XOOPS – bol v čase vzniku tohoto servera optimálnou voľbou. Avšak jeho ďalší vývoj prinášal stále viac ťažkostí. Zmeny v nových verziách boli často nekompatibilné s existujúcim obsahom, riešenia použité na obídenie obmedzení starších verzií spôsobovali množstvo problémov. A samotný modul článkov sa prestal vyvíjať, keď jeho tvorcovia upriamili pozornosť na svoj vlastný redakčný systém. Problémom bol aj slovenský preklad – prenos prekladu do novších verzií vyžadoval veľmi veľa nepríjemnej a otravnej práce. A značnou komplikáciou bola aj nedostatočná dokumentácia zmien, v mnohých prípadoch vyžadovala skúmanie zdrojových kódov, aby som zistil, prečo nová verzia nepracuje podľa mnohých predstáv.

Aj samotné publikovanie článkov bolo problémom, pretože bolo treba používať množstvo rôznych formátovacích trikov – aj to bolo príčinou ich večnej rozpracovanosti a nedokončenosti (v skutočnosti tieto triky bolo treba používať od počiatku, ale postupom času mi začínali liezť na nervy). Narastajúci pocit nespokojnosti so stavom redakčného systému neprispieval k dobrej pohode pri príprave článkov a tak som ich odkladal a odkladal … no, vo vymýšľaní výhovoriek som dobrý.

Keď som sa rozhodol hosťovať jeden menší projekt – rozšírenia pre gEDA a PCB – musel som hľadať nejaké alternatívne riešenie, ľahko implementovateľné, variabilné a bez veľkých nárokov na údržbu . A tak som vyskúšal WordPress.

Implementácia WordPress bola veľkým prekvapením. Celá prezentácia bola pripravená a nakonfigurovaná (aj s osnovou obsahu) za jeden večer. WordPress je jednoduchý, logicky vystavaný, s dobrou podporou či už od samotného WordPress tímu alebo od komunity. Navyše je silne modulárny – prakticky na každý nápad, ktorý som dostal existuje nejaký modul. Jediný problém bol vybrať tému, ktorých sú k dispozícii stovky. Nakoniec voľba padla na F2, jednoduchú tému s dynamickou šírkou stránky. Téma sa postupne doladila pri vytváraní obsahu a jej výsledný vzhľad môžete vidieť aj na našom servri.

Pod dojmom z práce na pcb.bastl.sk som sa rozhodol premigrovať náš server na WordPress (slovenská verzia je k dispozícii). A podarilo sa – celá konfigurácia, preklad modulov, migrácia obsahu, jeho kontrola a úpravy zabrali asi šesť večerov. Dokonca aj preklad modulov, ktorý bol doteraz utrpením, šiel hladko a veľmi rýchlo – WordPress používa štandardnú gettext knižnicu a pre prípravu prekladov existuje hromada nástrojov.

Takže výsledok je tu.

 

Print Friendly, PDF & Email
7 982 zobrazení