Skip to content
 

Sunhokey i3 – nový firmvér

Výrobca tlačiarne poskytol prispôsobený fimvér (a prispôsobenú dosku) bez akýchkoľvek ďalších informácií. Keďže nám chýbali niektoré funkcie a po dlhšom používaní sme nadobudli pocit, že firmvér nefunguje úplne optimálne, rozhodli sme sa prejsť na štandardný firmvér s možnosťou aktualizácie a rozširovania.

A ukázalo sa, že to sme mali urobiť ako úplne prvú vec.

Pôvodná doska a firmvér

K tlačiarni bola dodaná doska MKS Gen2Z – podľa špecifikácie ide o dosku MKS Gen, špeciálne upravenú pre tlačiarne s dvomi motormi na Z osi. Táto úprava nie je nikde popísaná, avšak všetko nasvedčuje tomu, že sa jedná o štandardnú dosku MKS Gen s modifikovanou potlačou.

Čo sa týka firmvéru, výrobca – podľa informácií na fórach – tvrdí, že firmvér je špeciálne upravený pre túto tlačiareň a že neodporúča akékoľvek zmeny. O aké úpravy sa jedná nie je bohužiaľ známe. A zdá sa, že práve tieto úpravy sú kameňom úrazu.

Jedným z priamo viditeľných problémov je dávkovanie filamentu – pri zadaní príkazu na vysunutie 100mm filamentu sa vysunie iba 81mm. Avšak po ručnej kalibrácii (ktorá sa nedá uložiť) tlačiareň dávkuje priveľa hmoty, takže zrejme firmvér obsahuje aj ďalšie úpravy, aby nastavenia spolu hrali.

Celkový dojem je ten, že výrobca upravil firmvér tak, aby tlačiareň s preddefinovanými parametrami v softvéri tlačila dobre hneď po prvom zapnutí. To a aj podarilo – naše začiatky s tlačiarňou boli v podstate bezproblémové. Avšak problémy nastali, keď sme začali nastavenia meniť a naplno sa prejavili pri tlači s inými rozmermi trysiek.

Nová doska a drivery

Aby sme sa vyhli prípadnému znefunkčneniu tlačiarne, rozhodli sme sa pre opatrnú cestu – objednali sme štandardnú dosku MKS Gen (verzia 1.4) s drivermi krokových motorov, osadenými obvodom DRV8825. Tieto drivery podporujú 32 mikrokrokov a mali by zabezpečiť presnejšiu, plynulejšiu a tichšiu tlač. Tento predpoklad sa úplne nesplnil, bolo potrebných niekoľko zmien. V krátkosti sa o nich zmienime, pokiaľ by ste sa rozhodli ísť podobnou cestou alebo by ste sa rozhodli nahradiť pôvodné drivery verziou s obvodom DRV8825.

Prvým problémom je nastavený prúd krokových motorov. Moduly s obvodom DRV8825 sú prednastavené na prúd 3,2A. Keďže tlačiareň je vybavení motormi s maximálnym povoleným prúdom 1,5A je potrebné zmeniť nastavenie. Prúdové obmedzenie sa nastavuje pomocou trimra vľavo hore. Úbytok na meracom odpore sa meria priamo na kovovom trimri voči zemi. Niektoré zdroje na Internete uvádzajú meranie na kontaktnej plôške neďaleko obvodu drivera, avšak toto platí výlučne pre originálne Pololu drivery; na čínskej variante je treba merať napätie priamo na kovovom tele trimra.

Optimálne nastavenie je okolo 1,2A, čo zodpovedá úbytku 0,6V na snímacom odpore.

Druhým problémom je hlučnosť. Drivery s obvodom DRV8825 pracujú v inom režime ako drivery s obvodom A4988 a pri nízkych otáčkach sú motory veľmi hlučné. Najjednoduchším riešením je zvýšenie rýchlosti. Pri samotnej tlači je rýchlosť závislá od nastavené v sliceri, avšak zabudované funkcie (ako napríklad parkovanie) vyžadovali úpravu rýchlosti priamo vo firmvéri.

Problém hlučnosti sa nepodarilo odstrániť úplne. Riešením by bolo ostať pri driveroch s obvodom A4988, avšak pri pokusoch došlo zrejme k chybe (pravdepodobne zle zasunutý driver do pätice) a všetky pôvodné drivery nám za zaujímavých svetelných a akustických efektov zhoreli.

Podotýkame, že v prípade použitia pôvodnej dosky a driverov tieto problémy nenastanú.

Nový firmvér

Pri voľbe nového firmvéru sme mali zvažovali dve možnosti:

  • Marlin – ide o štandardný open-source firmvér pre riadenie 3D tlačiarní. Je to de-facto štandard, obsahuje všetky potrebné funkcie pre 3D tlač a je plne kompatibilný ako s tlačiarňou a použitou doskou MKS Gen, tak aj s riadiacim softvérom Repetier
  • Repetier firmware– ide o open-source firmvér, poskytovaný autormi riadiaceho softvéru Repetier. Tento firmvér je vychádza z firmvéru Marlin, avšak implementuje viac funkcií, nastavenia sú detailnejšie a celkove pôsobí prepracovanejším dojmom

Našou voľbou bol Repetier firmware. Na stránke www.repetier.com/firmware/v092/ je k dispozícii aplikácia na konfiguráciu firmvéru. V prílohe článku nájdete pripravené konfiguračné súbory, ktorý môžete do konfigurátora načítať. Tieto konfiguračné súbory sú pripravené pre obidve verzie driverov ako s obvodom DRV8825 (32 mikrokrokov), tak aj s obvodom A4988 (16 mikrokrokov) . Jediný rozdiel je v počte krokov na milimeter.

Inštalácia nového firmvéru je jednoduchá, keďže srdcom riadiacej dosky je vlastne Arduino. Stiahnutý nakonfigurovaný firmvér stačí skompilovať pomocou Arduino IDE a takisto ho pomocou Arduino IDE nahráme do riadiacej dosky.

A výsledok?

S novým firmvérom začali mnohé veci dávať zmysel. Tlačiareň začala reagovať na nastavenia tak, ako sa očakávalo:

  • Mnoho komplikovaných nastavení odpadlo, automatické hodnoty v sliceri dávajú dobé výsledky
  • Filament netreba prehrievať, vrstvy sa dobre nadpájajú aj pri štandardných teplotách
  • Vďaka zníženiu teploty drobné detaily držia tvar
  • Vodorovné povrchy sú hladké a perfektne vyplnené
  • Je možné bez akýchkoľvek problémov používať trysky iných rozmerov ako dodaná 0,4mm
  • Filamenty, ktoré sa zdali nepoužiteľné (soplili, roztekali sa, výtlačky boli krehké) sa ukázali byť v poriadku; väčšina problémov bola spôsobená prehrievaním

Je až neuveriteľné, koľko problémov odstránila výmena firmvéru. Ako sme povedali na začiatku – výmena firmvéru je zrejme prvá vec, ktorú treba na tlačiarni Sunhokey i3 urobiť.

Na stiahnutie

Konfiguračný súbor pre Repetier firmware

Print Friendly, PDF & Email
20 603 zobrazení