Skip to content
 

Sunhokey i3 – pár vylepšení

Ako sme uviedli v úvodnom článku, tlačiareň Sunhokey i3 tlačí veľmi slušne a hlavne bez problémov ihneď po poskladaní. Avšak prax ukázala, že nezaškodí niekoľko malých vylepšení – niektoré pomôžu zvýšiť kvalitu tlače, iné zvýšia komfort. A nestoja takmer nič.

Vyhrievaná podložka

Postup výmeny a dôvody jej výmeny boli popísané v úvodnom článku o tlačiarni Sunhokey i3.

Podopretie motora Y osi

3dp_podlozka

Motor osi Y je uchytený tak, že pri väčšom napnutí ozubeného remeňa môže prísť k jeho nakloneniu. Tým môže dôjsť k narušeniu kolmosti osi motora a nadmernému opotrebeniu okraja ozubeného remeňa. I keď je problém možno viac teoretický ako reálny, trocha prevencie uškodiť nemôže.

Jednoduchým riešením je vytlačiť podložku, zasunúť ju pod motor a prichytiť ju jednou samoreznou skrutkou. Podklady pre tlač nájdete na konci článku.

Inštalácia konektorov na extruder

3dp_konektory

Akékoľvek operácie s extruderom – napríklad čistenie, výmena trysiek, výmena extrudera, montáž vŕtacej alebo laserovej hlavy (prečo nie?) – značne zjednoduší pripojenie cez konektory.

Pripojenie extrudera (vyhrievacieho telesa a snímacieho termistora) sme vyriešili 6-pólovým modelárskym MPX konektorom. Vyhrievacie teleso je pripojené cez štyri kontakty (2+2), termistor je pripojený cez zostávajúce dva kontakty.

Ventilátory sú pripojené cez samostatné dvojpólové konektory. Je vhodné použiť rôzne typy konektorov pre odlíšenie trvale bežiaceho ventilátora na chladenie extrudera a regulovaného ventilátora na chladenie filamentu.

Zvýšenie stability X osi

3dp_vozik

Vozík s extruderom sa pohybuje na dvoch lineárnych ložiskách. Avšak tieto ložiská sú krátke a vďaka ich vôli dochádza pri zmene smeru k istej hysterézii (backlash). Našťastie konštrukcia vozíka umožňuje bezproblémovú výmenu týchto ložísk za dlhý typ. Žiadne veľké úpravy nie sú potrebné – stačí vyvŕtať nové diery.

Ložiská pod názvom SC8LUU sa dajú získať v cene do 10€ za dva kusy. Problém môže byť s kvalitou. Ložiská, ktoré sme kúpili boli tak zlej kvality, že sa nám so šťastím podarilo z dvoch ložísk poskladať jedno funkčné – preto je na obrázku zobrazené jedno krátke a jedno dlhé ložisko. Avšak výmena jedného ložiska plne postačuje.

Výsledok je citeľný – pred výmenou mala tenkostenná testovacia kocka bočné steny (v rovine Y-Z) na omak drsnejšie a pri premeraní o niekoľko stotín milimetra hrubšie. Po výmene ložísk (v našom prípade jedného) tento rozdiel prakticky zmizol.

Zvýšenie stability Y osi

3dp_spodok

Spodný vozík je konštruovaný tak, aby pohlcoval tlaky v prípade, že sa hlava pri parkovaní oprie o podložku. Preto je na ľavej strane iba jedno ložisko uprostred a ložiská na pravej strane sú umiestnené blízko pri sebe.

Táto konštrukcia má jeden negatívny dopad: nastavovanie výšky a rovinnosti podložky je pomerne obtiažne, keďže celá konštrukcia je pružná a aj pri malom tlaku uhýba. Situáciu komplikuje pamäťový efekt konštrukcie – po zatlačení na podložku v rohu sa podložka nevráti okamžite do pôvodnej polohy, takže nastavenie treba po krátkom čase opakovať.

Úprava – zvýšenie tuhosti a stability – spočíva v pridaní jedného ložiska na ľavú stranu (ložisko nám zvýšilo z predošlej úpravy) a zväčšenie vzdialenosti medzi ložiskami. Obrázok vpravo ilustruje úpravu viac ako dostatočne.

Upozornenie: po úprave je konštrukcia spodného vozíka podstatne tuhšia a pokiaľ sa extruder oprie tryskou o podložku – napríklad ak sú na tryske zbytky filamentu – môže dôjsť k nadmernému namáhaniu celej konštrukcie, prípadne k preskočeniu motora osi Z. Preto je potrebné dbať na čistotu trysky.

Prílohy

Podložka pod motor

Print Friendly, PDF & Email
5 634 zobrazení