Skip to content

OpenOCD – kurz prežitia

OpenOCD je softvér, ktorý slúži na ovládanie MCU vybaveného JTAG rozhraním prostredníctvom ladiaceho JTAG adaptéra. Jeho veľkou výhodou je univerzálnosť a flexibilita – podporuje široké spektrum adaptérov a cieľových MCU. Preto stojí za pozornosť.
Čítajte viac

Ako na obrázky

Občas potrebujeme nakresliť obrázok v obmedzenom farebnom rozlíšení – napríklad s 16-farebnou alebo 256-farebnou paletou. Formáty obrázkov sú k dispozícii, no horšie je to s editormi. Dobre vybavený editor, ktorý dokáže priamo editovať v obmedzenom farebnom rozlíšení sa nehľadá ľahko.
Čítajte ďalej

Čím lepiť výtlačky

Nie vždy sa dá náš návrh vytlačiť v jednom kuse. Či už z dôvodu zložitosti návrhu alebo z rôznych technologických dôvodov. A tu nastáva problém – ako a čím jednotlivé súčasti zlepiť.
Čítajte ďalej

FTDI a Microsoft – zaj…ť lopatou

Titulok je možno trochu expresívny, avšak vystihuje moje pocity. Arogancia, chrapúnstvo a teroristicko-fašizoidné maniere firmy FTDI v spolupráci s Microsoftom prekračujú všetky hranice.

Čítajte viac

Sunhokey i3 – nový firmvér

Výrobca tlačiarne poskytol prispôsobený fimvér (a prispôsobenú dosku) bez akýchkoľvek ďalších informácií. Keďže nám chýbali niektoré funkcie a po dlhšom používaní sme nadobudli pocit, že firmvér nefunguje úplne optimálne, rozhodli sme sa prejsť na štandardný firmvér s možnosťou aktualizácie a rozširovania.

A ukázalo sa, že to sme mali urobiť ako úplne prvú vec.

Čítajte viac

Sunhokey i3 – chladenie trysky

Pri tlači – najmä pri tlači PLA je vhodné výtlačok chladiť, keďže plast ostáva dlho mäkký. Najjednoduchšie je ofukovať ho z boku jedným či dvomi ventilátormi. No existuje lepšie riešenie.
Čítajte viac

Sunhokey i3 – pár vylepšení

Ako sme uviedli v úvodnom článku, tlačiareň Sunhokey i3 tlačí veľmi slušne a hlavne bez problémov ihneď po poskladaní. Avšak prax ukázala, že nezaškodí niekoľko malých vylepšení – niektoré pomôžu zvýšiť kvalitu tlače, iné zvýšia komfort. A nestoja takmer nič.

Čítajte viac

Rigol 1052E a 100MHz

Rigol 1052E je pomerne známy digitálny osciloskop nižšej cenovej kategórie. Popularitu si získal najmä tým, že sa dal softvérovo povýšiť na 100MHz model Rigol 1102E. Procedúra to bola riskantná, nie každý ju bol ochotný podstúpiť.

Čítajte viac

Mám ju…

Koho? Predsa 3D tlačiareň. Nakoniec som neodolal a podľahol som, najmä pod vplyvom pochvalnej zmienky na hrajme.si.
Čítajte ďalej

Kompilácia OpenOCD

Pred časom sme publikovali článok Stellaris LaunchPad a OpenOCD, v ktorom sme popísali aj postup kompilácie vlastnej verzie OpenOCD. Ako čas pokročil, mnohé veci sa zmenili. V tomto článku sa teda pozrieme na kompiláciu OpenOCD opäť.
Čítajte viac